3.5
Your Rating
Rating
Dad Asked Me to Choose One of Ten Goddesses to Marry Average 3.5 / 5 out of 27
Rank
N/A, it has 78.9K views
Alternative
Lao Ba Rang Wo Cong Shi Ge Nvshen Zhongxuan Yige Jiehun, Lǎo Bà Ràng Wǒ Cóng Shí Gè Nǚshén Zhòngxuǎn Yīgè Jiéhūn, 老爸让我从十个女神中选一个结婚
Author(s)
Updating
Artist(s)
Updating
Genre(s)
Type
Manhua